Pages

Subscribe:

Piagam SMK Bukit Guntong


Kami bersedia memberi perkhidmatan yang penyayang, mesra, adil dan saksama kepada semua pelanggan kami seperti berikut :
  
S edia dengan mempunyai tenaga guru,tenaga pekerja yang berkualiti dan berwibawa, kemudahan fizikal dan peralatan yang mencukupi, mempunyai maklumat yang tepat dan kemaskini serta berkeupayaan menyelesaikan masalah dengan berkesan.
    
M empertingkatkan pengurusan dan kesempurnaan disiplin, akhlak, sahsiah, khidmat bimbingan kaunseling, kerjaya, kesihatan dan keselamatan sekolah ini.
  
K erja Kecemerlangan Sebelum Ajal Menerkam wawasan utama.
   
B erkemampuan mempertingkatkan kecekapan pentadbiran melalui penyeliaan dan penilaian, pengurusan kewangan, kurikulum, kokurikulum, kebersihan dan keceriaan sekolah ini.
   
G embira dan berusaha mewujudkan kemuafakatan dan penglibatan yang menyeluruh pihak JPN,PPD, Agensi luar, PIBG dan masyarakat amnya di dalam menangani dan memajukan pendidikan di sekolah ini bagi melahirkan insan yang berilmu, beriman, beramal dan bertaqwa.

No comments:

Post a Comment